Dancerank.cz is no longer maintained.

Dospelí B STT: Laugaricio cup 2021

Laugaricio cup 2021, Saturday 2021-09-11, Trenčín , Škola umeleckého priemyslu ,Staničná 8, Slovakia (SZTŠ)

Dospelí B STT, 4 couples, 1 round

— dancerank.cz