Dancerank.cz is no longer maintained.

16+ (Powyżej 15) D LA PREMIUM: MAŁE GRAND PRIX

MAŁE GRAND PRIX, Sunday 2021-06-06, Łomianki (okręg mazowiecki), Poland WDC (PTT)

16+ (Powyżej 15) D LA PREMIUM, 9 couples, 2 rounds

— dancerank.cz