Dancerank.cz is no longer maintained.

16+ (Powyżej 15) D ST PREMIUM: MAŁE GRAND PRIX

MAŁE GRAND PRIX, Sunday 2021-03-14, Łomianki (okręg mazowiecki), Poland WDC (PTT)

16+ (Powyżej 15) D ST PREMIUM, 16 couples, 3 rounds

— dancerank.cz